Διαχείριση Έργων


Παρέχει πλήρη διαχείριση των έργων παρακολουθώντας αφενός μεν Πελάτες, Συμβάσεις, Κέντρα Κόστους και Σημεία Παροχής Υπηρεσίας, αφετέρου δε την απασχόληση του προσωπικού στα ανωτέρω Σημεία Παροχής Υπηρεσίας με απώτερο σκοπό την εξαγωγή της ωρομέτρησης για την μισθοδοσία του προσωπικού.

Καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

  • Διαχείριση Πελατών – Συμβάσεων – Κέντρων Κόστους – Σημείων Παροχής Υπηρεσιών
  • Διαχείριση Timesheets (Facility)
  • ΔιαχείρισηΒαρδιολογίων (Facility)
  • Διαχείριση Αιτημάτων Αγορών