Παραμετροποίηση Συστήματος


Προσφέρει στον διαχειριστή του συστήματος όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για την παραμετροποίηση των εφαρμογών.

Καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

  • Διαχείριση Χρηστών
  • Διαχείριση Ρόλων – Δικαιωμάτων
  • Διαχείριση Ροών Εργασίας (WorkFlows)